Med rötter i den skånska myllan men med kosmopolitiska böjelser. Bor i Falun. Född 1958.