Vägbyggen, broar och en anledning att utbringa en skål

Livet lunkar på och nog borde man göra något mer beständigt innan man dör. Murar byggs det dock av andra och hus är för komplicerade. Nej, man borde bygga en väg eller möjligen en vackert välvd stenbro.  Sådant som binder samman och förenar. Morfar Nils var grovarbetare och periodvis jobbade han vid ”Vägen”. Det var … Fortsätt läsa Vägbyggen, broar och en anledning att utbringa en skål